Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok
Czambelova 286/23, 976 13 Slovenská Ľupča
Zariadenie Zss Trojlístok
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok

Vitajte v našom zariadení

Domov dôchodcov Slovenská Ľupča bol zriadený Okresným ústavom sociálnych služieb v Banskej Bystrici 18.08. 1981. Pozostáva z dvoch neúčelových rekonštruovaných budov, vzdialených od seba 46 m. Obidve budovy sú prepojené chodbou. Po roku 1990 domov dôchodcov získal právnu subjektivitu. V roku 2002 je zariadenie konštituované ako Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb.

V roku 2024 sa premenováva na ZSS Trojlístok.

Viac o našom zariadení...
Mgr. Denisa Hrašková

riaditeľka ZSS Trojlístok